Surviving Mars เกมสร้างเมืองบนดวงดาวมาพร้อมวิธีการรับตัวเกม

เป็นเกมสร้างเมืองที่ไม่เหมือนใครเพราะเราจะได้ไปสร้างเมืองอยู่บนดวงดาวที่เต็มไปด้วยเมืองอื่นๆผู้เล่นจะต้องรับมือกับสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเครื่องจักรหรืออาจจะโดนเมืองอื่นมาโจมตีดังนั้นผู้เล่นจะต้องพัฒนาเมืองของผู้เล่นให้มีความแข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://reviewjingjung.com/surviving-mars-2

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic